ChoeurUni 2014

« Fa tsara ny mihira ho an’ Andriamanitsika » Salamo 147:1

30, 31 Mai, 1 Juin 2014 - Lyon